Operacyjne i laserowe leczenie żylaków kończyn dolnych

W przypadku, kiedy badanie diagnostyczne ujawni niewydolność jednej z żył powierzchownych (żyły odpiszczelowej wielkiej, żyły odstrzałkowej), jedynym leczeniem jest zabieg operacyjny metodą klasyczną lub laserową.

Przygotowanie do operacji: do 2 tygodni przed operacją trzeba wykonać badania laboratoryjne. Konieczne jest odstawienie leków zmniejszających krzepnięcie krwi na kilka dni przed zabiegiem. Dzień przed operacją należy ogolić nogę i pachwinę. W dniu zabiegu pacjentka/ pacjent jest konsultowany przez lekarza internistę.

Metoda klasyczna: Operowaną nogę znieczulamy, blokując nerw zaopatrujący operowany rejon. Dodatkowo dla większego komfortu lekarz anestezjolog może podać Państwu leki dożylne. Zabieg przebiega następnie bezboleśnie: w przypadku żyły odpiszczelowej wykonywane jest niewielkie (ok.5cm)cięcie w pachwinie oraz kilka 5mm nacięć na nodze. Podwiązywane są wszystkie dopływy niewydolnej żyły, która następnie jest usuwana na całym niewydolnym odcinku. W przypadku żyły odstrzałkowej nacięcie wykonywane jest pod kolanem. Po zabiegu na nogę zakładamy opatrunek i pończochę o stopniowanym ucisku, której nie należy zdejmować do wizyty kontrolnej. Po 2 godzinach odpoczynku pacjent może udać się do domu.

Na nodze mogą wystąpić siniaki, które po kilku-kilkunastu dniach zanikają.

Metoda laserowa: Przez niewielkie, 5 mm nacięcie z boku kolana do niewydolnej żyły pod kontrolą USG wprowadzany jest światłowód laserowy. Dochodzi do kontrolowanego uszkodzenia termicznego wnętrza żyły przez energię lasera. Niewydolna żyła ulega obkurczeniu i zamknięciu. Przebieg pooperacyjny jest taki sam jak po operacji metodą klasyczną.

Kwalifikacji do zabiegu dokonuje lekarz po badaniu diagnostycznym.